ไซเรน - ไฟสัญญาณ

ไฟกระพริบยอดเสา -โคมไฟชนิดอคิลิค -โคมไฟพร้อมวงจรกระพริบภายในตัวโคม

ไฟสัญญาณหมุน แอล.อี.ดี 220V AC

ไฟสัญญาณหมุน หลังเต่า 122x184x121 Red / Yellow / Blue 12V DC

ไฟสัญญาณหมุน 12V DC / 24V DC / 220V AC / 110V AC

B-12, 12V DC 1Amp. 7,000RPM, 75x75 mm B-24, 24V DC 0.6Amp. 7,000RPM, 75x75 mm B-220, 220V DC 0.2Amp. 7,000RPM, 75x75 mm

Powered by MakeWebEasy.com