LAMP/โคมไฟ

โคมฟลัดไลท์ สำหรับ หลอดเอชไอดี / โคมไฮเบย์ / โคมมือถือ / โคมไฟใต้น้ำ / โคมดาวน์ไลท์ แอลอีดี / โคมฟลัดไลท์ แอลอีดี / โคมไฮเบย์ แอลอีดี

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 200 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (16000 ลูเมน) ขนาด Ø500 x 550 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 150 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (12000 ลูเมน) ขนาด Ø500 x 480 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 100 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (8000 ลูเมน) ขนาด Ø380 x 410 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 80 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (6400 ลูเมน) ขนาด Ø440 x 370 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 150 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (13500 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (13500 ลูเมน) ขนาด 325 x 425 x 180 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 100 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (9000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (9000 ลูเมน) ขนาด 285 x 370 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 80 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (7200 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (7200 ลูเมน) ขนาด 285 x 370 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 50 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (4500 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (4500 ลูเมน) ขนาด 234 x 283 x 127 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 30 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (2700 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (2700 ลูเมน) ขนาด 185 x 225 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 20 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (1800 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1800 ลูเมน) ขนาด 140 x 180 x 097 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 10 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (900 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (900 ลูเมน) ขนาด 085 x 113 x 075 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 18 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1550 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1550 ลูเมน) ขนาด 225 x 225 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด 172 x 172 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด 120 x 120 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 18 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1550 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1550 ลูเมน) ขนาด Ø225 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด Ø172 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด Ø120 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 15 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1250 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1250 ลูเมน) ขนาด 192 x 192 x 013 mm. ระยะตัด 180 x 180 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด 172 x 172 x 013 mm. ระยะตัด 160 x 160 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 9 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K แสงเดย์ไลท์ 6500K ขนาด 150 x 150 x 013 mm. ระยะตัด 140 x 140 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

Powered by MakeWebEasy.com