LAMP/โคมไฟ

โคมฟลัดไลท์ สำหรับ หลอดเอชไอดี / โคมไฮเบย์ / โคมมือถือ / โคมไฟใต้น้ำ / โคมดาวน์ไลท์ แอลอีดี / โคมฟลัดไลท์ แอลอีดี / โคมไฮเบย์ แอลอีดี

New

MERLOX_TR40w-1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MERLOX_TR30w-1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MERLOX_TR18w-1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MERLOX_TR12w-1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

MLX-ML415

โคมไฮเบย์ ML 415

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MLX-ML405

โคมไฮเบย์ ML 405

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MLX-ML355

โคมไฮเบย์ ML 355

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MLX-ML123

โคมไฮเบย์ ML 123

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MLX-ML119

โคมไฮเบย์ ML 119

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

ML-119

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23039

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 200 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (16000 ลูเมน) ขนาด Ø500 x 550 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23038

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 150 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (12000 ลูเมน) ขนาด Ø500 x 480 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23037

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 100 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (8000 ลูเมน) ขนาด Ø380 x 410 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23036

โคม แอลอีดี ไฮเบย์ 80 วัตต์ แสงเดย์ไลท์ 6500K (6400 ลูเมน) ขนาด Ø440 x 370 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP43 อายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง 65 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23051

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 150 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (13500 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (13500 ลูเมน) ขนาด 325 x 425 x 180 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23050

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 100 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (9000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (9000 ลูเมน) ขนาด 285 x 370 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23049

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 80 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (7200 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (7200 ลูเมน) ขนาด 285 x 370 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23046

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 50 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (4500 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (4500 ลูเมน) ขนาด 234 x 283 x 127 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23045

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 30 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (2700 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (2700 ลูเมน) ขนาด 185 x 225 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23044

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 20 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (1800 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1800 ลูเมน) ขนาด 140 x 180 x 097 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23043

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 10 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (900 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (900 ลูเมน) ขนาด 085 x 113 x 075 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23035

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 18 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1550 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1550 ลูเมน) ขนาด 225 x 225 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23031

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด 172 x 172 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23023

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด 120 x 120 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23033

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 18 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1550 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1550 ลูเมน) ขนาด Ø225 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23029

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด Ø172 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23021

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด Ø120 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23027

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 15 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1250 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1250 ลูเมน) ขนาด 192 x 192 x 013 mm. ระยะตัด 180 x 180 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23017

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด 172 x 172 x 013 mm. ระยะตัด 160 x 160 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

MX-23013

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 9 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K แสงเดย์ไลท์ 6500K ขนาด 150 x 150 x 013 mm. ระยะตัด 140 x 140 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้