โคมดาวน์ไลท์ แอลอีดี

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 18 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1550 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1550 ลูเมน) ขนาด 225 x 225 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด 172 x 172 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม บ็อค 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด 120 x 120 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 18 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1550 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1550 ลูเมน) ขนาด Ø225 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด Ø172 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม พัค 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด Ø120 x 040 mm. 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 15 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1250 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1250 ลูเมน) ขนาด 192 x 192 x 013 mm. ระยะตัด 180 x 180 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด 172 x 172 x 013 mm. ระยะตัด 160 x 160 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 9 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K แสงเดย์ไลท์ 6500K ขนาด 150 x 150 x 013 mm. ระยะตัด 140 x 140 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด 120 x 120 x 013 mm. ระยะตัด 110 x 110 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม สแควร์ 3 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (165 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (165 ลูเมน) ขนาด 090 x 090 x 013 mm. ระยะตัด 075 x 075 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม เซอกูล่า 15 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1250 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1250 ลูเมน) ขนาด Ø192 x 013 mm. ระยะตัด Ø180 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง  

หลอดแอลอีดี สลิม เซอกูล่า 12 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (1000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1000 ลูเมน) ขนาด Ø172 x 013 mm. ระยะตัด Ø160 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม เซอกูล่า 9 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K แสงเดย์ไลท์ 6500K ขนาด Ø150 x 013 mm. ระยะตัด Ø140 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม เซอกูล่า 6 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (430 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (430 ลูเมน) ขนาด Ø120 x 013 mm. ระยะตัด Ø110 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

หลอดแอลอีดี พาแนว สลิม เซอกูล่า 3 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 3000K (165 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (165 ลูเมน) ขนาด Ø090 x 013 mm. ระยะตัด Ø075 85-265 โวลท์ อายุการใช้งาน 30,000 ชั่วโมง

Powered by MakeWebEasy.com