โคมฟลัดไลท์ แอลอีดี

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 150 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (13500 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (13500 ลูเมน) ขนาด 325 x 425 x 180 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 100 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (9000 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (9000 ลูเมน) ขนาด 285 x 370 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 80 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (7200 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (7200 ลูเมน) ขนาด 285 x 370 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 50 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (4500 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (4500 ลูเมน) ขนาด 234 x 283 x 127 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 30 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (2700 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (2700 ลูเมน) ขนาด 185 x 225 x 110 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 20 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (1800 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (1800 ลูเมน) ขนาด 140 x 180 x 097 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

โคม แอลอีดี ฟลัทไลท์ 10 วัตต์ แสงวอร์มไวท์ 2700K (900 ลูเมน) แสงเดย์ไลท์ 6500K (900 ลูเมน) ขนาด 085 x 113 x 075 mm. มาตรฐานการป้องกัน IP65 อายุการใช้งาน 15,000 ชั่วโมง 120 องศา

Powered by MakeWebEasy.com